فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب

فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب

فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب
فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب

فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب چیست؟!

ممبران فیلتری است در دستگاه تصفیه آب که به برخی مواد ریز مولکولی اجازه عبور داده و ذرات درشت را دفع و روانه فاضلاب خواهد کرد…
ممکن است واژه غشا سلولى را شنيده باشيد. در واقع در بدن انسان نیز از غشا سلولى استفاده ميشود به طوریكه اكسيژن و مواد غذايى اجازه ورود مییابند و مواد سلولى زائد دفع خواهندشد.

ساختار فیلتر ممبران در دستگاه تصفیه آب چيست؟

بخش اصلی در ساختار ممبران غشا نيمه تراوا است؛در اين غشا تنها ذرات ریزتر از ۰٫۰۰۰۱ميكرون توان عبور دارند. به این صورت که آب تا ۹۹,۹ ٪ تصفيه خواهد شد. در فيلتر ممبران کلیه ذرات درشت تر از ۰٫۰۰۰۱ ميكرون كه اجازه عبور نیافته اندبه فاطلاب هدايت خواهند شد.
در دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس یا RO از هوزينگ هایی مختص ممبران استفاده ميشود که این هوزینگ ها دارای یک ورودی و دو خروجی هستند، به اين صورت كه آب شهری وارد هوزینگ شده و بعد از عبور از فیلتر ممبران از يك خروجى آب سالم به سمت فيلتر شماره پنج و مخزن و در خروجى ديگر آلودگی ها و ذرات درشت تر به فاظلاب هدايت ميشوند.

طول عمر ممبران در دستگاه تصفیه آب چقدر است؟

عمر مفید فیلتر ممبران حدودا يك الی دو سال ویا حتی بیشتر است و با توجه به عواملی مانند آلودگی و TDSبالای آب شهری،عدم تعويض فيلترهاى ١،٢،٣،مصرف بالای آب تصفیه و…طول عمر این فیلتر کاهش می یابد.البته هنگامی كه TDS آب شهری بالاست میتوان از فيلتر مرحله ۳ به جای CTO و کربن از فیلتر الیافی pp ویا از محافظ ممبران كه يك فيلتر كاتريجى الیافی با قطر ۱ ميكرون است استفاده کردتا طول عمر ممبران افزايش پيدا كند.

حتما بخوانید : تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

چگونه تشخیص دهیم ممبران در دستگاه تصفیه آب خراب است؟

دقیق ترین روش جهت تشخیص این موضوع استفاده از دستگاه TDS متر است که میتوان توسط آن آب تصفیه شده را تست کرد و درصورتی که tds عدد بالاتر از ۷۰ ppm را نمایش دهدیعنی ممبران از کار افتاده است؛
اما راه آسان تر برای افرادی که دستگاه تست آب ندارند توجه به جرم و رسوب درون کتری و سماور است به شکلی که اگر ممبران سالم باشد به هیچ وجه نباید شاهد رسوب باشیم اما هنگامی که ممبران کارایی خود را از دست دهد رسوبات گچی و آهکی نیز در کتری و سماور پدیدار خواهند شد…دیدگاهتان را بنویسید