مزایای استفاده از آب تصفیه درصنعت نانوایی

مزایای استفاده از آب تصفیه درصنعت نانوایی

آب تصفیه درصنعت نانوایی

مزایای استفاده از آب تصفیه درصنعت نانوایی

آب نقش کلیدی در تهیه خمیر نان را دارا میباشد در حقیقت آب به عنوان حلال سایر ترکیبات در تهیه خمیر عمل مینماید.
نقش آب در یکنواختی و قوام خمیر , تنظیم درجه حرارت خمیر و بالاخره چگونگی بافت و حجم نان مربوط میگردد . همچنین در پی پخت نان نیز آب نقش مهمی را دارا میباشد . بدین منظور که آب به صورت بخار اسپری شده بر روی سطح چانه مینشیند و بعنوان حمل کننده گرما عمل نموده و ویژگی های محصول نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد .ضمن اینکه با تبدیل آب به بخار آب افزایش حجم و تخلخل را در بافت نان می گردد.
آب استفاده در تهیه خمیر نیز از نظر درجه حرارت باید کنترل گردد زیرا دقت در درجه حرارت آب مورد استفاده برای خمیرگیری باتوجه به تأثیر آن روی قوام خمیر ضروری است.

حتما بخوانید: دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

همچنین از نظر میزان سختی آب مورد استفاده در تهیه خمیر نیز باید سختی متوسطی را دارا باشد.
زیرا سختی آب تعیین کننده ویژگی ها و خصوصیات کیفی خمیرو نان حاصله می باشد خمیر تهیه شده با آب نیمه سخت نان مطلوبی حاصل می نماید بدین مفهوم که حجم نان نرمال و خلل و فرج آن یکسان و یکنواخت و الاستیسیته آن کافی میگردد.

تاثیر آب سالم و سبک در کیفیت نان

آب نقش کلیدی در تهیه خمیر نان را دارا میباشد در حقیقت آب به عنوان حلال سایر ترکیبات در تهیه خمیر عمل مینماید.
نقش آب در یکنواختی و قوام خمیر , تنظیم درجه حرارت خمیر و بالاخره چگونگی بافت و حجم نان مربوط میگردد . همچنین در پی پخت نان نیز آب نقش مهمی را دارا میباشد . بدین منظور که آب به صورت بخار اسپری شده بر روی سطح چانه مینشیند و بعنوان حمل کننده گرما عمل نموده و ویژگی های محصول نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد .ضمن اینکه با تبدیل آب به بخار آب افزایش حجم و تخلخل را در بافت نان می گردد.
آب استفاده در تهیه خمیر نیز از نظر درجه حرارت باید کنترل گردد زیرا دقت در درجه حرارت آب مورد استفاده برای خمیرگیری باتوجه به تأثیر آن روی قوام خمیر ضروری است.

معایب سختی آب

میزان سختی آب مورد استفاده در تهیه خمیر نیز باید سختی متوسطی را دارا باشد.
زیرا سختی آب تعیین کننده ویژگی ها و خصوصیات کیفی خمیرو نان حاصله می باشد خمیر تهیه شده با آب نیمه سخت نان مطلوبی حاصل می نماید بدین مفهوم که حجم نان نرمال و خلل و فرج آن یکسان و یکنواخت و الاستیسیته آن کافی میگردد.

دلیلی سفتی نان

استفاده از آب سخت در تهیه خمیر باعث میشود نان از بافتی سخت و ارتجاع کمی برخوردار باشد . زمان تخمیر طولانی شود و شکل گیری خمیر با مشکل روبه رو شود و از ور آمدن بافت آن جلوگیری شود . این درحالیست که با استفاده از آب نرم بافت خمیر قدرت نگهداری گاز را از دست میدهد علی الخصوص در آردهایی که از نظر گلوتن ضعیف می باشند خمیر شل و چسبنده میشود . در مراحل چانه گیری و پهن کردن با مشکل روبه رو شده بافت آن نامنظم و غییر یکنواخت و طعم آن همانند نان بیات میگردد.

تاثیر جذب آب

جذب آب بیشتر به معنای ربع بیشتر خمیر است. بنابراین درصد جذب آب توسط آرد به لحاظ بازدهی خمیر مهم می باشد . میزان جذب آب به نوع آرد
نوع نان , نوع و مقدار سایر موارد افزوده شده به خمیر , شرایط آب و هوایی و تا حدودی کیفیت آب بستگی دارد. PH آب
نیز باتوجه به فعالیت مخمر حائز اهمیت است .

تاثیر کلر

قلیایی بودن آن اثر نامطلوبی بر روی فعالیت مخمر دارد . نکته حائز اهمیت دیگر میزان کلر موجود در آب است که تغییرات نامطلوبی را در خمیر باعث میشود.
بنابراین در صورت لزوم می بایست با هوادادن آب و قرار دادن آن در معرض هوا کلر اضافی را از آب خارج نمود.

دستگاه های تصفیه آب ro علاوه بر حذف کامل کلر قلیایی بودن آب را نیز تا حد نیاز کنترل کرده و مامیتوانیم خمیر را با کیفیت بالا تهیه کنیم و حتی در کیفیت پخت و ماندگاری نان هم تاثیر فوق العاده ای دارد.

دستگاه تصفیه آب جهت بهبود کیفیت پخت و ماندگاری نان

تصفیه کده مرجع تخصصی سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی


دیدگاهتان را بنویسید