آب مناسب برای رشد گیاهان آپارتمانی چیست ؟

آب مناسب برای رشد گیاهان آپارتمانی

آب مناسب برای رشد گیاهان آپارتمانی
آب مناسب برای رشد گیاهان آپارتمانی

آب مناسب برای رشد گیاهان آپارتمانی چیست؟

فراهم کردن شرایط مطلوب برای رشد گیاهان از جمله خاک، نور و آب مناسب می تواند یک دغدغه ساده برای پرورش گیاهان آپارتمانی باشد تا ارائه راهکاری برای جلوگیری از بروز خسارات عظیم در کشاورزی و باغداری.
در این بین آب یک مولکول ساده ولی بسیار مهم است؛ چون نه تنها مواد مغذی موجود در خاک از طریق آب به گیاه می رسند؛ بلکه برخی از این مواد از املاح ضروری موجود در خود آب هستند و برخی دیگر نیز در صورت کیفیت مناسب آب مثلا  pHتوسط ریشه گیاه از خاک برداشت می شوند.
برای رسیدن به آبی با کیفیت مناسب جهت آبیاری گیاهان و هم چنین محصولات کشاورزی باید از راهکارهای موثر برای تصفیه آب در این بخش ها استفاده کرد.
یکی از موثرترین روش های تصفیه آب، استفاده از دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس ro میباشد.

تاثيرات تخريب كننده آب تصفيه نشده در مصارف كشاورزى و گلخانه چیست ؟

  • مسموميت گياهى ، سوختگى ، خشكيدگى نوك برگ ها
  • كاهش بازدهى محصول ، توليد محصول با كيفيت پايين
  • وجود میزان بیش از حد TDS یا EC بالا در آب آبیاری به سبب قابلیت انباشت مستقیم آن در گیاه، به شدت در رشد گیاهان موثر می باشد و با رسیدن به برگها موجب سوختگی برگها می شود، در واقع اثبات شده است که باردهی محصول را تا بیش از 50 درصد کاهش می دهد.
  • میزان بالای یون کلراید در آب آبیاری: یون کلراید بالا در آب کشاورزی مسمومیت گیاهی، سوختگی و خشکیدگی نوک برگهای مسن و ریزش زودرس برگها می شود
  • میزان ازت نیتراتی و آمونیاکی: افزایش بیش از حد ازت آب آبیاری بیشتر از 30ppmمشابه با ازن موجود در کودهای شیمیایی، سبب مسمومیت گیاهی، کاهش بازدهی محصول و تولید محصول با کیفیت پایین می گردد بهترین روش تصفیه آب در گلخانه ها استفاده از اسمز معکوس (RO) میباشد.

دلایل استفاده از دستگاه تصفیه آب برای مصارف خانگی و گلخانه ای و کشاورزی ؟

به طور کلی دستگاه اسمز معکوس برای گیاهان خانگی و یا مکان هایی که تولید آب برای گلخانه ها و کشاورزی میسر نباشد و یا سختی و شوری آب زیاد است مورد استفاده قرار میگیرد.

 پس همانگونه که اشاره شد یکی از کاربرد های عمومی دستگاه تصفیه آب به روش ro رفع شوری آب به وسیله تصفیه آب کشاورزی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید