اسمز معكوس چيست؟

اسمز معکوس چیست ؟

 

اسمز معکوس چیست ؟

 

اسمز معکوس چیست ؟

با مقايسه ساده راجع به چيزى كه در فرايند اسمز(آب از سمت خالص به سمت ناخالص) و چيزى كه ما ميخواهيم(تراوش آب از سمت ناخالص به سمت خالص) متوجه تضاد خواسته خود با اسمز ميشويم.
در دستگاه تصفيه آب اسمز معكوس در فيلتر شماره چهار از فیلتر ممبران استفاده ميشود كه در واقع همان غشا میباشد. حال به جهت اينكه آب برخلاف روند طبيعى خود از سمت ناخالص به سمت خالص حركت كند بايد خلاف جهت اسمز فشار ايجاد كنيم كه اين فشار فقط به وسيله یک پمپ امكان پذير است. به همين دليل نام اين سيستم تصفیه آب اسمز معكوس یا Reverse Osmosis است.

رابطه پمپ با اسمز معکوس چیست ؟

با توضيحات فوق بايد متوجه شده باشيد كه چرا دستگاه تصفيه آب بايد موتور و پمپ داشته باشد و با برق کار کند.؛لذا باید دقت داشت تا فريب نخوريم و دستگاه فيلتراسيون را به جاى اسمز معكوس نخريم.دیدگاهتان را بنویسید