اسمز چيست؟

اسمز چيست؟

اسمز چيست؟

اسمز چيست؟

مولكولها به صورت طبیعی از سمت غشا نيمه تراوا يعنى محلی كه محلول رقيق تر است به طرف محلول غليظ تر نفوذ وحرکت ميكنند.
به طور مثال اگر يك ظرف آب نمك غيظ و در ظرفى دیگر آب نمك رقيق داشته باشيم و بين اين دو ظرف غشا نيمه تراوا وجود داشته باشد،به شکل طبيعى آب از سمتى كه غلظت كمترى دارد عبور كرده و به سمتى كه غلظت بيشترى دارد حرکت میکند. به این ترتیب قسمتی كه غليظ تر است با اضافه شدن آب رقيق تر ميشود و آب نمكى كه آب از دست داده غلیظ تر ميشود.

حتما بخوانید : خرید دستگاه تصفیه آب خانگی


دیدگاهتان را بنویسید