موتور پمپ دستگاه تصفیه آب

موتور پمپ دستگاه های تصفیه آب

موتور پمپ دستگاه های تصفیه آب

موتور پمپ دستگاه تصفیه آب

موتور پمپ دستگاه های تصفیه آب یکی از بخش های مهم و کلیدی در این سیستم ها است. اما بسیاری از خریداران این سوال را دارند که با وجود فشار بالای آب شهری در منزلشان چرا باید هنگام خرید دستگاه تصفیه آب خانگی محصولی را انتخاب کنند که دارای پمپ باشد؟

جهت پاسخ دادن به این سوال در ابتدا باید بدانیم که دستگاه های آب تصفیه کنانواع گوناگونی دارند و تنها دستگاه هایی با روش تصفیه RO  است که دارای پمپ و مخزن میباشند؛ که در برخی مناطق به این دستگاه ها آب شیرین کن نیز گفته میشود.
این دستگاه ها برای تصفیه آب از فیلترهای متفاوتی استفاده میکنند که یکی از اصلی ترین این فیلتر ها، فیلتر ممبران نام دارد.
فشار معمول آب شهری، تنها برای عبور آب از ۳فیلتر ابتدایی دستگاه کافی است و آب پس از رسیدن به فیلتر مرحله ۴ (ممبران) نیازمند فشاری قوی است و تامین این فشار تنها توسط پمپ امکان پذیر است.
البته همانطور که گفتیم فشار آب شهری برای فیلترهای ابتدایی کافی است که این فیلتر های پیش تصفیه تنها قادر به جداسازی برخی ذرات بزرگ از آب هستند. و قادر به تصفیه کردن کامل میکروارگانیزم ها و ذرات ریز میکرونی آب نیستند. به همین دلیل موتور یا پمپ در دستگاه های تصفیه قرار میگیرد تا فشار کافی برای عبور آب از منافذ بسیار ریز ممبران را ایجاد کند و عمل اسمز معکوس به خوبی انجام گیرد.

عملکرد پمپ دستگاه  تصفیه آب

موتور پمپ تصفیه آب در دستگاه هایی که با تکنولوژی Reverse Osmosis یا اسمزمعکوس کار میکنند وجود دارد و از طریق سوکت برقی به سوئیچ های لوپرشر و هایپرشر متصل شده است. عملکرد آن به این صورت است که در ابتدا با استفاده از نیروی محرکه که با استفاده از نیروی برق تامین میشود، آب شهر را به داخل میکشد و سپس با فشار مناسب برای عبور از ممبران خارج میکند.
فیلتر ممبران قادر است ذرات تا قطر یک ده هزارم میکرون را تصفیه کند و برای این امر نیاز به موتور پمپ تصفیه آب قوی با قدرت 125psi دارد.