تاریخچه واژه شیر آب

تاریخچه واژه شیر آب

تاریخچه واژه شیر آب
تاریخچه واژه شیر آب

مقدمه

همه ما بارها ار اینواژه یعنی شیر اب استفاده میکنیم و ممکن است تا بخ حال سوالات زیر در ذهن شما به وجود آمده باشد:

ریشه کلمه شیر آب چیست؟

علیت نام گزاری شیر آب به این اسم چیست؟

چرا به این وسیله شیر آب میگوین؟

در دامه با تیم تصفیه کده همراه باشید تا علاوه برا یاد گیری تاریخچه این موضوع جواب همه سوالات خود را نیز پیدا کنید.

حتما بخوانید: تاریخچه ورود آب لوله کشی به تهران (قسمت اول)

تا به حال به این فکر کردید چرا به شیر آب میگوییم شیر؟!

داستان از این قرار است که در دوره ی قاجار زمانی که هنوز آب لوله کشی وجود نداشت و مردم مجبور بودند از چاه و آب انبار و قنات ها آب مصرفی خودشان را تامین کنند، یکی از همان قنات ها که به قنات سرچشمه معروف بود و این قنات در تهران واقع شده بود؛
گفته میشود متعلق به شخص سرمایه داری بوده که بچه دار نمی شده است و این شخص نیت میکند که اگر صاحب فرزندی شود، این قنات را وقف کند و مجانی در اختیار مردم قرار دهد.
صاحب قنات پس از مدتی صاحب فرزند میشود و بعد از آن تصمیم میگیرد که به عهد خود وفا کند و به همین شکل قنات سرچشمه، اولین آب رسان مجانی دار الخِلافه میشود.
و بعد از آن قنات های دیگری در اختیار مردم قرار گرفت که در همه ی آن ها آب قنات ، به وسیله ی لوله ای تقریبا قطور خارج میشد و مردم برای برداشتن آب باید مقابل این لوله ها تشکیل صف میدادند.

حتما بخوانید: اهمیت تصفیه آب در صنعت کشاورزی 

تاریخچه واژه شیر آب

با توجه به ظاهر ناپسند لوله ها و همچنین اینکه آن قنات ها تنها منابعی بودند که در پایتخت نسبت به آب انبار ها و یا چاه ها راحت تر و کم دردسر تر و همچنین به صورت رایگان آب را به عوام میرساندند،
این پیشنهاد مطرح شد که با توجه به پرچم آن زمان ایران و همچنین نماد های شیر در معماری و آثار تاریخی کشور ، از تندیس و نماد شیر بر سر لوله ها استفاده شود.
و بدین صورت، شیر های سنگی را به عنوان خروجی آب قنات های تهران قرار دادند
به صورتی که آب از دهان این شیر ها خارج میگردید.
و سپس بین مردم این جمله جا می افتد که ( بریم از سر شیر آب بیاریم)!
شیر آلات، شیر سینک، شیر تصفیه و… که از واژه شیر استفاده شده یادگار روزگار قدیم است که همچنان با ما همراه است و بعد از این گذشت این همه سال هنوز هم از آن استفاده میکنیم و بر سر زبانهاست…


دیدگاهتان را بنویسید